VOX

Polish (PL)English (UK)Български (BG)Spanish (ES)Italian (IT)German (DE)Nederland (NL)French (FR)
Иновативна система за стени, обогатена със сребърни йони
  • Бактериостатичните свойства на сребърните йони са причина за честото им използване в различни ундустрии
  • Начина, по който действат сребърните йони се базира на факта, че те блокират ензимите на плазмената мембрана, възпрепятствайки репродукцията на микроорганизмите
  • Препоръчва се при помещения с високо технически и хигиенни изисквания (болници, хранително-вкусова промишленост и селско стопанство)

Бактериостатични свойства

WHITE STANDART